replica rolex replica watches rolex replica rolex replica rolex replica fake rolex replica watches replica rolex replica watches rolex replica

  • slovak 
  • english 

Naše služby

Obchodné priestory

Sprostredkovanie prenájmu , predaja obchodných priestorov v rámci veľkých investičných komerčných celkov hlavne Obchodných Centier, Retail Parkov, hlavných obchodných zón v rámci centier miest. Služby poskytujeme vlastníkom existujúcich nehnuteľností, investorom, developerom , kde môžeme vstúpiť do projektu v jeho rôznych fázach s cieľom eliminovať riziká, maximalizovať jeho úspešnosť a spokojnosť klienta.

Zastupovanie nájomnikov

Zastupovanie nájomníkov pri sprostredkovaní prenájmu obchodných, kancelárskych priestorov a renegociácií zmluvných podmienok. Klienti ocenia naše dlhoročné skúseností v prenájme obchodných / office centier, kde práve tie využívame v prospech nájomníkov, kde sme vo výraznej miere schopní vyjednať nadštandardné podmienky , eliminovať riziká a vyriešiť situácie, s ktorými klienti neprichádzajú do kontaktu a mohli by sa pre nich javiť v mnohých prípadoch ako beznádejné. Služby poskytujeme variantnej klientele od menších spoločností až po korporátne celky, kde môžeme vstúpiť do rokovaní v rôznych fázach s cieľom posúdiť existujúci stav, eliminovať riziká a maximalizovať úspešnosť.

Kancelárske priestory

Sprostredkovanie prenájmu , predaja kancelárskych priestorov v rámci veľkých investičných komerčných celkov hlavne Office centier vrátane mestských centrálnych, ale aj sekundárnych zón. Služby poskytujeme vlastníkom existujúcich nehnuteľností, investorom, developerom , môžem vstúpiť do projektu v jeho rôznych fázach s cieľom eliminovať riziká, maximalizovať jeho úspešnosť a spokojnosť klienta.

Priemyslel / Logistika

Sprostredkovanie prenájmu , kúpy a predaja priemyselných, logistických a skladových priestorov v rámci exitujúcich projektov a novobudovaných priemyselných a logistických zón. Vyhľadávanie a analýza vhodných lokalít v závislosti od špecifikácie konkrétneho klienta. Ponúkame variantné riešenia v prípade vlastnej investície, ale aj v prípade potreby externých zdrojov.

Finančné / Investičné / Právne služby

Externou spoluprácou s TOP odborníkmi v oblasti finančného , investičného a právneho poradenstva dopĺňame naše služby o “ Nadštandardnú starostlivosť “, čo ocenia nielen v krátkodobom, ale hlavne v dlhodobom horizonte, ktorý je v segmente nehnuteľností zásadný.

Bývanie

Odborné poradenstvo pri tvorbe zámeru, investičných kalkulácií a nastavení s cieľom optimálne nastaviť projekt rešpektujúc lokálny trh rezidenčných nehnuteľností (developerské poradenstvo). Kúpa, predaj a prenájom bytov, domov pozemkov a zastupovanie klientov v konkrétnych prípadoch.