replica rolex replica watches rolex replica rolex replica rolex replica fake rolex replica watches replica rolex replica watches rolex replica

  • slovak 
  • english 

Partneri

PRESEND NORDIC AB

SPILLER PARTNER - REAS s.r.o. a Presend Nordic AB uzavreli dohodu o spolupráci pre regióny Slovenska a Rakúska. Presend, líder v regióne Nordic-Baltic v ponuke inteligentných, bezpečných a flexibilných Visa / MasterCard predplatených kariet. Úspešne ich umiestnila vo viac ako 75 Shopping Centrách, predajniach a mestských centrách v celej Európe. Účelom darčekových kariet je generovať návštevníkov a výdavky vo vytýčenej destinácii nákladovo najefektívnejším spôsobom . Riešenia môžu byť použité ako darčekové karty, pri propagácii, ako poistné náhrady, cestovná mena a aj ako karty s limitom obmedzeným na určitú skupinu obchodníkov, plus mnohé iné.

K partnerovi »

Promi Finance

Promi Finance je nezávislá poradenská spoločnosť poskytujúca služby v oblasti finančného poradenstva pre firmy a podnikateľov na základe licencie NBS. Hlavným zameraním Promi Finance je štruktúrovanie finančných transakcií. Naši klienti ocenia dlhodročné odborné skúsenosti projektových manažérov, špecialistov, ktorí v minulosti pôsobili na vyšších a stredných úrovniach riadenia bánk.

K partnerovi »

JUDr. Peter Grom - Advokátska kancelária

Advokátska kancelária poskytuje komlexné právne služby domácej i zahraničnej klientele a inštitúciám s ohľadom na neustále meniace sa podmienky v prostredí trhového hospodárstva Slovenskej republiky a v rôznych iných oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky. Ďalej poskytuje právnu pomoc a poradenstvo v oblastiach obchodného práva, občianskeho práva, vrátane právnych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností, pracovného, konkurzného, bankového, správneho a trestného práva či práva cenných papierov.